PFA Kritisk Sygdom

Større økonomisk råderum i en vanskelig tidNår en medarbejder rammes af en kritisk sygdom, bliver der vendt op og ned på mange ting. Her trænger de fleste til et pusterum, hvor de har mulighed for at samle sig og måske tage nogle ting i deres liv op til revision.

Har din virksomhed indgået en aftale om PFA Kritisk sygdom, får jeres medarbejdere mulighed for at få udbetalt et skattefrit engangsbeløb, hvis medarbejderen får stillet en af de diagnoser, der er dækket af PFA Kritisk Sygdom. Udbetalingen kan give økonomisk råderum i en svær tid.

Udbetaling af forsikringenHar medarbejderen en af de sygdomme, som forsikringen dækker, får de udbetalt et engangsbeløb. Beløbet udbetales tidligst en måned efter, at diagnosen er stillet, og beløbet er skattefrit. Virksomheden vælger, om medarbejderne skal have en dækning på 100.000 kr. eller 200.000 kr.

PFA Kritisk Sygdom kan oprettes for alle virksomhedens medarbejdere, dog mindst fem personer. Medarbejderne skal have deres pensionsordning i PFA Soraarneq. Medarbejderne skal ikke give os oplysninger om deres helbred.

Pris for PFA Kritisk sygdomPrisen afhænger af, hvor mange, der er med i ordningen, deres alder samt hvor mange udbetalinger der har været. Prisen udregnes en gang om året.

Priser i 2012
Beløb til udbetaling  Årlig pris pr. medarbejder
100.000 kr. 1.215,60 kr.
200.000 kr. 2.431,08 kr.

Hvordan er medarbejderne dækket?
Bliver medarbejderen ramt af en kritisk sygdom inden pensionsalderen, dog senest ved det 65. år, får medarbejderen udbetalt et beløb. Dog må medarbejderen ikke have haft diagnosen, når medarbejderen får forsikringen. Der kan kun udbetales penge fra forsikringen én gang. Hvilke sygdomme dækker forsikringen?
 • Hjerteinfarkt (akut blodprop i hjertet)
 • Iskæmisk hjertesygdom med bypass eller ballonudvidelse
 • Hjerneblødning, blodprop i hjernen (apopleksi) med symptomer i mere end 24 timer
 • Cancer (ikke forstadier)
 • Multipel sklerose
 • Kronisk nyresvigt i dialysebehandling
 • Organtransplantation
 • HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte
 • Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv behandlet med operation
 • Muskelsvind
 • Hjerteklapsygdomme behandlet med operation
 • Blindhed
 • Total døvhed
 • De enkelte diagnoser giver først ret til en udbetaling, når kriterierne i forsikringsbetingelserne er opfyldt.
 • Hvornår er medarbejderen ikke dækket?
 • Hvis medarbejderen tidligere har fået stillet en diagnose, der hører under kritisk sygdom. Vi dækker ikke samme diagnose to gange.
 • Hvis der stilles en diagnose, der direkte eller indirekte har sammenhæng med en diagnose, som er stillet tidligere, og begge diagnoser hører under Kritisk Sygdom.
 • Hvis diagnosen er et resultat af grov uagtsomhed eller fortsæt. Det vil sige, hvis medarbejderen selv har været medvirkende til diagnosen.

SkatteforholdHvis jeres virksomhed opretter og betaler for gruppelivsdækningen, har I ret til at trække indbetalingerne fra i skat som en driftsudgift. Medarbejderne skal betale skat af indbetalingen, mens en eventuel udbetaling til gengæld er skattefri.

Sådan foregår betalingenPFA Kritisk sygdom oprettes i PFA Pension i Danmark. Betalingen for forsikringen sker ligeledes til PFA Pension, som hvert år sender et girokort. PFA Kritisk Sygdom kan således ikke blive betalt via jeres pensionsordning i PFA Soraarneq.

Hvad gør medarbejderne, hvis de rammes af en kritisk sygdom?Hvis en af medarbejderne rammes af en kritisk sygdom og har brug for dækningen, skal medarbejderen ringe til PFA SundshedsCenter på + 45 70 80 78 70 eller sende en mail til sundhedscenter@pfa.dk. PFA Pension sender derefter et ansøgningsskema, som medarbejderen og en læge skal udfylde og sende tilbage til PFA Pension.

 
Interesseret?
Bliv kontaktet af PFA Soraarneq.

Bliv kontaktet af PFA Soraaneq
Ratepension
PFA Soraarneq tilbyder Aggu-konto – en god måde at spare op til pension.

Læs om AGGU-konto
Forsikring ved død
En forsikring som kan sikre efterladte, hvis en medarbejder dør.

Læs om Gruppelivsdækning
PFA Soraarneq
PFA Soraarneq har til formål at drive livs- og pensions-forsikringsvirksomhed i det grønlandske samfund.

Læs mere om PFA Soraaneq
Udskrevet d. 06. december 2022