Fra PFA Soraarneq til PFA Pension

Kunder i PFA Soraarneq flyttes til PFA Pension for at sikre bedre vilkår
De seneste år har PFA Soraarneq oplevet en stigende efterspørgsel efter nye produkter og et øget behov for digitale løsninger. Det vil vi meget gerne imødekomme. Det er dog dyrt at udvikle de nye løsninger, og vi ønsker ikke, at vores kunder skal betale for dette gennem højere administrationsomkostninger. Derfor har vi undersøgt andre muligheder.

Bestyrelsen og repræsentantskabet i PFA Soraarneq har sammen besluttet at flytte kunder i PFA Soraarneq til PFA Pension, der allerede har udviklet de efterspurgte løsninger. På den måde får vores grønlandske kunder mulighed for at få bedre vilkår og til lavere omkostninger.

Beslutningen blev truffet på en ordinær generalforsamling den 26. april 2017, og Finanstilsynet og erhvervsministeren har givet tilladelse på de forsikredes vegne.

Skiftet til PFA Pension sker ved årsskiftet, og PFA Pension vil inden da gå i dialog med de implicerede virksomheder og faglige organisationer om pensionsløsningen. PFA Soraarneq fortsætter som pensionsleverandør indtil da, og der sendes i løbet af sommeren brev til alle kunder med nærmere information om skiftet.

 

Likvidation af PFA Soraarneq
Finanstilsynet og Erhvervsministeren gav den 15. december 2017 tilladelse til, at PFA Soraarneq må flytte kunderne i PFA Soraarneq til PFA Pension ved årsskiftet. Forsikringsbestanden og kunderne i PFA Soraarneq vil således blive overdraget til PFA Pension med virkning fra den 1. januar 2018. Efter overdragelsen vil PFA Soraarneq ikke længere have aktiviteter, og i naturlig forlængelse heraf vil selskabet blive afviklet ved frivillig likvidation. Likvidationen foregår ved, at der på en ekstraordinær generalforsamling i januar 2018 træffes beslutning om, at PFA Soraarneq træder i likvidation. Der vil blive udpeget en likvidator, som sørger for at afvikle PFA Soraarneq og dets aktiver. I løbet af foråret 2018 forventes det, at selskabet er blevet afviklet og der vil derefter blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor der træffes beslutning om endelig opløsning af PFA Soraarneq. PFA Soraarneq vil herefter ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen blive endeligt opløst.

 

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller andet, der vedrører din pensionsopsparing, er du velkommen til at kontakte os på +299 32 02 20 eller soraarneq@pfa.dk

Hvis du som virksomhed, organisation eller journalist har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Kundechef i PFA Pension Lis Hasling på +45 3917 5450 eller lha@pfa.dk

Læs redegørelse for Finanstilsynet, hvor du kan læse Finanstilsynets redegørelse for overdragelsen til PFA Pension
Læs pressemeddelelse
Se liste med relevante spørgsmål og svar, der løbende opdateres

 

 
Udskrevet d. 07. februar 2023