Til erhverv

Til erhverv

En pensionsordning hos PFA Soraarneq giver medarbejderne tryghed – både her og nu, og når de ikke længere skal være på arbejdsmarkedet.

PFA Soraarneq

Om PFA Soraaneq
PFA Soraarneq er Grønlands eneste livs- og pensionsforsikringsselskab. Vi tegner firmapensionsordninger i Grønland og tilbyder etablering af ratepension til privatpersoner.

Opsparing

En pensionsordning hos PFA Soraarneq giver medarbejderne tryghed – både her og nu, og når de ikke længere skal være på arbejdsmarkedet.

Forsikring

Med en gruppelivsforsikring og forsikring mod kritisk sygdom kan din virksomhed give medarbejderne et større økonomisk råderum i en vanskelig tid.
Udskrevet d. 06. december 2022