Kollektiv Pension

Kollektiv Pension er en firmapensionsordning til virksomheder og organisationer, der ønsker en pensionsordning, hvor alle i ordningen har samme dækninger. Størrelsen på dækningen afhænger af den månedlige indbetaling

Det får virksomheden med Kollektiv Pension:

Dækning ved tab af erhvervsevne Hvis en medarbejder mister sin erhvervsevne og får tilkendt offentlig førtidspension, har medarbejderen mulighed for at få udbetalt invalidepension. Medarbejderen kan få invalidepension udbetalt, hvis erhvervsevnen er begrænset mindst 50 procent.

  • Er erhvervsevnen begrænset mellem 50 og 75 procent udbetales halv invalidepension
  • Er erhvervsevnen begrænset til mindst 75 % udbetales der fuld invalidepension

Premiefritagelse Mister medarbejderen sin erhvervsevne kan han blive fritaget for at indbetale til pensionsordningen i sygeperioden. Her ”overtager” PFA Soraarneq indbetalingen mens medarbejderen er syg. På denne måde kan medarbejderen sikre sig den ønskede opsparing ved pensionering.

Dækning ved død Med Kollektiv Pension er medarbejderens efterladte sikret, hvis medarbejderen dør. Ved Ægtefællepension får ægtefællen udbetalt 60 % af den livsvarige alderspension. Børnepension udgør 10 % af den livsvarige alderspension og udbetales til hvert barn under 21. år. Er barnet forældreløst bliver pensionen fordoblet.

Dækning ved pensionering Fra dine medarbejdere fylder 65. år og så længe de lever, kan de få udbetalt alderspension. Hvor meget medarbejderne kan få udbetalt afhænger af indbetalingernes størrelse og medarbejdernes øvrige dækninger.

Du er dækket af de forsikringer, der indgår i den pensionsaftale, du er indmeldt i.

 

 
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os
Udskrevet d. 06. december 2022